Wat is software en hoe bescherm je dat?

Computers, tablets, smartphones en embedded systemen omvatten een microprocessor. Vaak kan men van de eerste drie wel een voorstelling maken, maar van een embedded systeem?

Een embedded systeem is een systeem waarin een microprocessor verwerkt zit, maar wat geen van de voorgaande drie wordt genoemd. Voorbeelden van embedded systemen voor consumenten zijn auto’s (bv. Tesla), wasmachines, CV-ketels, radio’s en televisies. Veel embedded systemen worden in de industrie gebruikt. Zoals robots, productielijnen, machinebesturingen en camera’s.

De microprocessor of centrale processingeenheid bestaat uit een aantal generieke bouwblokken die met elkaar kunnen samenwerken. Om de microprocessor in te zetten voor een specifieke taak, moet de microprocessor worden geconfigureerd. De configuratie van de microprocessor wordt de software genoemd.

Kort gezegd: de microprocessor is hardware, want dat kun je aanraken. De configuratie is software, want dat kun je niet aanraken.

Hoe bescherm je software? Met auteursrecht…

“Het auteursrecht is het uitsluitende recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst … om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen…” (artikel 1 Auteurswet). “Onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst verstaat deze wet: … 12° computerprogramma’s…” (artikel 10 Auteurswet).

Software wordt dus beschermd door auteursrecht. Auteursrecht ontstaat automatisch bij het maken van de software. Voor het verkrijgen van een auteursrecht hoeft dus geen aanvraagprocedure doorlopen te worden.

Tijdens een rechtszaak is het wel zaak om te kunnen aantonen dat je de software op een bepaald tijdstip in de tijd hebt gemaakt en dus auteursrecht op de software hebt vanaf dat moment. Vroeger kon je daarvoor een datumstempel bij de Belastingdienst krijgen, echter dat is niet meer mogelijk. Tegenwoordig zijn daar echter digitale mogelijkheden om een dergelijke datum- en tijdstempel te krijgen. Een voorbeeld hiervan is i-Depot van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Auteursrecht zorgt ervoor dat de software niet zomaar door anderen kan worden gekopieerd. Echter, vaak zit er naast het coderen van de software veel tijd in het ontwikkelen van het technische idee achter de software. Dit technische idee niet beschermd door software.

Hoe bescherm je software? Met octrooirecht…

Een octrooirecht beschermt het technische idee of innovatie. Voor de wet is het niet belangrijk hoe dit technische idee is uitgevoerd. Dus of het technische idee is uitgevoerd in discrete logica op een PCB, logica in een ASIC, VHDL op een FPGA of software op een microprocessor is niet van belang. Daarom wordt in de octrooiwereld ook liever gesproken over een “Computer Implemented Invention” (CII). Meer informatie over CII’s.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *