Octrooi op software

Op alles wat technisch is, kun je volgens de wet octrooi krijgen. De wet omschrijft het als volgt: “Vatbaar voor octrooi zijn uitvindingen op alle gebieden van de technologie…” (artikel 2(1) Rijksoctrooiwet 1995). Betekent dit dat je ook octrooi op software kunt krijgen?

Octrooi op software

Een octrooi op software, is dat dan mogelijk? In principe niet, de wet zegt daar het volgende over: “In de zin van het eerste lid worden in het bijzonder niet als uitvindingen beschouwd: … c. …computerprogramma’s; d. presentaties van gegevens.” (artikel 2(2) Rijksoctrooiwet 1995). Dit lijkt een duidelijke streep door de mogelijkheden om een octrooi op software te verkrijgen.

Gelukkig reduceert het volgende lid van hetzelfde artikel de werking van deze uitsluiting van software. In het volgende lid staat: “Het tweede lid geldt alleen voor zover het betreft de aldaar genoemde onderwerpen of werkzaamheden als zodanig.” (artikel 2(1) Rijksoctrooiwet 1995).

“Als zodanig”

Over hoe nu de woorden “als zodanig” geïnterpreteerd dienen te worden zijn behoorlijk wat rechtszaken gevoerd in het verleden. Reeds enige jaren is voor Europa in ieder geval de interpretatie stabiel van welke software octrooieerbaar is en welke niet. Technische software is octrooieerbaar.

Technische software

Een voorbeeld van technische software zijn algoritmes geïmplementeerd in software. Deze algoritmes kunnen een technisch voordeel geven op verschillende gebieden, zoals verbeterde beeldherkenning, versneld bewegen van een robot, lager energy verbruik van het totale systeem of toegevoegde functionaliteit.

CII

Een octrooirecht beschermt het technische idee of innovatie. Voor de wet is het niet belangrijk hoe dit technische idee is uitgevoerd. Dus of het technische idee is uitgevoerd in discrete logica op een PCB, logica in een ASIC, VHDL op een FPGA of software op een microprocessor is niet van belang. Daarom wordt in de octrooiwereld ook liever gesproken over een “Computer Implemented Invention” (CII).

Conclusie

Technische software is te beschermen met een octrooi. Software zonder technisch effect is niet te beschermen door middel van een octrooi.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *