Disclaimer

De website van Gemeas Patents beoogt uitsluitend informatie van algemene aard te verschaffen. Hoewel wij zo zorgvuldig mogelijk met de website omgaan, staat Gemeas Patents niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op of via deze website verspreide informatie. De website van Gemeas Patents is niet bedoeld als, en dient ook niet te worden beschouwd als, advies van welke aard dan ook. In concrete gevallen dient u altijd gericht deskundig advies in te winnen. Gemeas Patents aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van gebruik van informatie afkomstig van de website van Gemeas Patents.